Primar: Ţicu Ion
Viceprimar: Muşat Nicolae
Secretar: Misea Cornelia
Contabil: Marin Ioana